[LastEntry] ย้ายบ้านแล้วค่ะ

posted on 27 Nov 2013 00:13 by hanachiko in ABOUTme
สวัสดีทุกคนนะคะ

ไม่รู้ยังมีคนอ่านบลอกเราอยู่กี่คน

แต่ว่า

ดอกไม้ย้ายบ้านแล้วนะคะ

คุณวีที่ตามอ่านรักกุบกิบ ก็ยังอ่านได้นะคะ แยกบลอกเป็นสามอันค่ะ

บลอกหลัก

บลอกฟิคและนิยาย

บลอกฟิคและนิยาย(ภาษาอังกฤษ)



มีอะไรคงเป็นทางนู้นหมดแล้ว

ถ้าคอมมูย้ายไปเล่นเวิดเพรส เดี๋ยวดอกไม้จิงอกบลอกคอมมูขึ้นมาเอง ฮ่าๆๆๆ

บ๋ายบายค่าาาาาาาาาา 
 

Comment

Comment:

Tweet